SOSESKA JELŠIN GAJ

KOMERCIALNO TEHNIČNI OPIS

  1. SPLOŠNO 

Blizu središča Ljubljane, je med naravo in mestom na izjemni lokaciji umeščena soseska Jelšin Gaj.

Lokacija je odlično povezana z mrežo LPP (postaja Pot na Rakovo jelšo, linija 9 in 16 je oddaljena minuto stran), locirana 4 minute od mestnega jedra in 1 minuto do obvoznice, vpeta v mrežo vrtcev in šol (Trnovo, Livada, Kolezija), v bližini trgovin in narave (reka Ljubljanica, naravni park Ljubljansko Barje, PST s fitnes postajami, tenis, otroška igrijšča), nedaleč od Gimnastičnega centra.

Hiše dvojčki so v izgradnji vzdolž ulice Jožeta Mirtiča, v K.O. 1722 Trnovsko predmestje, EUP TR-428, na območju namenske rabe SSse. 

Območje leži na ravnem terenu v obstoječem naselju. Na južni strani je obstoječa ulica Jožeta Mirtiča, na severni strani pa se teren nadaljuje k sosednjim enodružinskim stavbam. Dostop do obravnavanega območja je z javne ceste.

Zgrajenih bo 7 dvojčkov oz. 14 enostanovanjskih enot. Vse stanovanjske enote so enake, z enako neto površino in delitvijo prostorov, razlikujejo se le v orientaciji (so zrcaljene).

Programsko so objekti namenjeni stanovanjskim potrebam ene družine, z možnostjo dela na domu. Etažnost objektov je P + 1. Vsak objekt ima zagotovljeni 2 parkirni mesti. Predvidene so energetsko izredno učinkovite enostanovanjske stavbe, ki ustrezajo nizkoenergijskemu razredu A2.

  1. OBRAZLOŽITEV FUNKCIONALNE ZASNOVE

Skladno s konfiguracijo parcele so stavbe orientirane in združene tako, da se zagotovijo: optimalna osončenost, pogledi, dostopnost ter smotrnost urbanistične zasnove. Takšno členjenje zagotavljata primeren nivo zasebnosti posameznih pogledov ter uporabe zunanjega prostora okrog hiše. Volumen je razdeljen na spodnji dnevni del ter zgornji spalni del. Neposredno pred veliko zasteklitvijo dnevnih prostorov je predviden predhodno pilotiran prostor za možnost izvedbe zunanje terase.

V pritličju se nahajajo predsoba, tehnični prostor, WC, shramba/delovni prostor, dnevni prostor s kuhinjo in stopnišče.

V nadstropju je spalni program in sicer; hodnik z igralnico, stopnišče, dve kopalnici, spalnica z garderobo in dve otroški sobi. Otroški sobi se lahko tudi združita. Tloris omogoča veliko kombinacij, tudi možnost izvedbe treh otroških sob.

Hodnik z dvoramnim stopniščem povezuje pritličje z nadstropjem. Stopniščni rami sta svetle širine 90 cm. V nadstropju je hodnik razširjen v otroško igralnico. Svetla višina prostorov bo znašala 265 cm; v komunikacijah, vhodu in tehničnem postoru se za izvedbo razvoda rekuperacije omogoča izvedba spuščenega stropa do višine 250 cm.

Predvideno je ogrevanje s toplotno črpalko za katero je namenjen prostor v pritličju v tehničnem prostoru (možnost pridobitve subvencije Eko sklada). Vsi servisni prostori (kuhinja, kopalnica in wc) imajo predvideno prisilno prezračevanje, z možnostjo rekuperacije (vgradnja lokalnega ali centralnega sistema). 

  1. ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev posamezne funkcionalne enote se glede na lastništvo deli na zasebne površine posameznih objektov (vrt) in na pol javne površine (tlakovani predprostor z nadstrešnico), ki so dostopne z javnih površin (dovozne ceste). 

Zunanji prostori obsegajo nadkriti vhodni prostor z dvemi parkirnimi mesti, kjer je v delu proti cesti predvidena izvedba konstrukcije nadstreška za avtomobile. Vsi stanovanjski objekti imajo zunanji, z granitogresom tlakovani obodni hodnik, ki omogoča dostop ob objektu.

Dovozi do objektov in vhodi v objekte so urejeni z javne poti za vsa vozila. Asfaltiran prostor pred hišo je predvsem namenjen vhodni poti ter parkiranju avtomobilov za stanovalce.

Vrt za hišo bo zatravljen. Med posameznimi parcelami je predvidena žična panelna ograja Kočevar, ki se lahko preplete z zelenjem (plezalko) ter zagotavlja intimnost.

  1. PROMETNA UREDITEV IN PARKIRANJE

Dovozna pot do območja sosedstva je iz Poti na Rakovo jelšo na Ulico Jožeta Mirtiča.

Dostop do posamezne hiše je individualen, omogočen neposredno iz ulice na prostor namenjen parkiranju (dve parkirni mesti) pred posamezno stavbo.

  1. ODPADKI

Zbiranje ostankov odpadkov je urejeno za vsako enoto ločeno, ob priključku na ulico. Prostor za posode z odpadki je iz treh strani ograjen z betonskim elementom, s sprednje strani, proti cesti, pa je ima vgrajena vratca za dostop do posod za odpadke.

  1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Posamezna stavba je priključena na sledečo komunalno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija (padavinska, fekalna), elektrika in telekomunikacije. 

Ob prostoru za odpadke so predvidene omarice za elektro omrežje. Revizijski jašek za fekalno vodo je izveden ločeno za vsako enoto dvojčka posebej.

Posamezni objekti so priključeni na komunalno infrastrukturo, komunalni priključki so speljani do javne poti.

Meteorna in fekalna kanalizacija sta izvedena kot ločena sistema odvajanja.

V meteorno kanalizacijo je odvajana vsa voda s streh preko peskolovov. Površine za parkiranje bodo asfaltirane in vodo neprepustne. Voda s te površine se odvaja preko lovilca olj.

  1. KONSTRUKCIJA

Stavbe so zasnovane v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. 

Objekt bo temeljen na AB temeljni plošči debeline 25 cm, pod temeljno ploščo bodo leseni piloti.

Fasadne stene bodo kombinirane (opečne in AB), debeline 25 cm, notranje nosilne stene bodo debeline 20 cm.

Medetažna in strešna plošča bo AB debeline 18 cm. 

Potresna togost bo zagotovljena z vertikalnimi in horizontalnimi AB vezmi.

  1. MATERIALI IN FINALIZACIJA ZUNANJOSTI

Predviden je tankoslojni omet Weber v sivem odtenku (s poudarki v nevtralnih barvnih odtenkih), na toplotni izolaciji debeline 20 cm. Uporabljena sta kamena volna in ekspandiran polistiren, v območju cokla ekstrudiran polistiren. Objekt ima po obodu zunanji hodnik, tlakovan z granitogres ploščicami. Veliko panoramsko okno v pritličju povezuje notranji dnevni protor z vrtom. Okna so pravokotne oblike v PVC/ALU izvedbi (toplotna izolacija=0,71 W/m2K / protihrupna zaščita=34 dB), na zunanji strani antracitne barve/notranjost bele barve. Zunanja stran vhodnih vrat je izvedena v barvi okenskih okvirjev/notranjost bele barve.

Streha je ravna, prekrita z membranosko folijo. Izolirana je s toplotno izolacijo v debelini 35 cm. Žleb je izveden po principu žlote, zakrit s fasadno oblogo. Odtočna cev je speljana pod fasadno oblogo v toplotni izolaciji do zunanjega peskolova. Za preprečevanje zastajanja vode v primeru zamašitve odtoka strehe je predviden preliv, ki omogoči neposredni odtok odvečne vode na prosto.

  1. PRODAJA DVOJČKOV – III. PGF (III. PODALJŠANA GRADBENA FAZA)

Objekti so predvideni za prodajo v tretji podaljšani gradbeni fazi (III.PGF – od zunaj zaključen objekt) kar vključuje fasado, vgrajena okna Internorm z žaluzijami Roltek (tehnični prostor in WC v pritličju – mlečno steklo brez žaluzij), varnostna vhodna vrata Inotherm, elektro in vodovodne priključke na javni vod ter urejeno okolico z ograjo Kočevar, kjer je vzporedno z ograjo v delu proti cesti predviden komunalni zbirnik z vključeno elektro omarico.

Ob nakupu enote dvojčka v III. PGF kupec ob prevzemu prejme PID (projekt izvedenih del) za III. PGF in hkrati prejme PZI (projekt za izvedbo) III.PGF in finalizacije.

  1. IZVEDBA FINALIZACIJE OBJEKTA JE V DOMENI POSAMEZNEGA LASTNIKA

STENE IN STROPOVI 

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten se finalno slikajo s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene so predvidene ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih so predvidene s keramičnimi ploščicami in barvane z vodoodpornimi barvami. Predelne stene so predvidene z mavčno-kartonskimi ploščami (MK) v sestavi 2 x 1,25 mm (MK) + 7,5 cm profila, ki je zapolnjen s kameno volno + 2 x 1,25mm (MK).

TLAKI 

Predvideni so klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih je predviden parket z zaključnimi letvicami; v predsobi, tehničnem prostoru, kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika.

STAVBNO POHIŠTVO 

Notranja vrata so predvidena suhomontažna. Arhitektura objekta omogoča vgradnjo vrat nadstandardnih višin (tudi do 265 cm). 

SANITARNA KERAMIKA 

V kopalnicah in WC-jih so predvideni vgrajeni sanitarni elementi. WC školjke s podometnim kotličkom so predvidene viseče izvedbe. V kopalnicah je možnost vgradnje kopalne kadi ali tuša.

INSTALACIJE 

Instalacije so v domeni izvedbe posameznega lastnika.

Projektno so predvidene sledeče rešitve:

ELEKTRO INSTALACIJE

Elektro instalacije zajemajo moč, osvetlitev, univerzalno ožičenje za telekomunikacije, ter strelovod. Vsaka enota bo prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključena na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki enofaznega priključka z varovalnim elementom.

Predvideno je, da so vsi prostori opremljeni z osnovno standardno instalacijo elekričnega napajanja ter osvetlitve. Notranji omarici z varovalkami in telekomunikacijskimi napravami sta locirani v tehničnem prostoru.

Možna je izvedba pametnih inštalacij. 

Možna je vgradnja polnilnice za električni avto. 

STROJNE INSTALACIJE

Strojne instalacije zajemajo: vodovodno napeljavo, ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

Vodovodna napeljava napaja s hladno in toplo vodo kuhinjo, sanitarije in kopalnice. 

Ogrevanje vode je predvideno preko toplotne črpalke (TČ), ki se uporablja tudi za ogrevanje objekta. Vsaka enota ima lastno TČ, kjer je zunanja enota predvidena na predhodno izvedenem betonskem podstavku na vrtu. Ogrevanje protorov je predvideno preko sistema talnega ogrevanja z ločeno temperaturno regulacijo po posameznih prostorih. Krmiljenje temperature posameznih prostorov je predvideno s pomočjo sobnih termostatov.

Hkrati je izvedena tudi predpriprava za izvedbo kamina.

Hlajenje prostorov je predvideno s klimatsko napravo po split sistemu, kjer je zunanja enota predvidena na predhodno izvedenem betonskem podstavku na vrtu. Predvideni sta dve notranji enoti, vsaka v svoji etaži. Za vse prostore, ki niso naravno prezračevani, je predvideno umetno prezračevanje s sistemom PVC cevi in ventilatorjev, ki se bodo aktivirali ročno ali samodejno. To sta obe kopalnici in sanitarije. V kuhinji je predlagana izvedba nape z zunanjim odvodom odpadnega zraka. Objekti imajo možnost vgradnje lokalnega ali centralnega sistema rekuperacije, kjer je izvedena predpriprava za prisilno prezračevanje z rekuperacijo. 

Investitor si pridržuje pravico do sprememb.

Vris opreme prostorov je informativen.

Kontaktirajte nas še danes!


Vse pravice pridržane! Jelšin Gaj 2022